گروه‌پارسا دیزاین متخصص طراحی و اجرای نماهای مدرن و همچنین نمایندگی رسمی فروش ورق های کامپوزیت میباشد که فعالیت خود را از سال ۹۴ شروع کرده است و تا کنون موفق به ارائه خدمات به انواع پروژه های ملی و خصوصی به بهترین شکل بوده است

کیفیت گویای همه‌ چیز است !

محمد پارسا
گروه پارسا دیزاین